Коляно-мотовилков механизъм

Принцип на действие на „Коляно-мотовилковият механизъм“

Коляно-мотовилковият механизъм на двигателя с вътрешно горене, поема силата на налягането на газовете от цилиндрите и преобразува праволинейното възвратно-постъпателното движение на буталото във въртеливо движение на коляновия вал.

Коляно-мотовилковият механизъм е основна част от двигателя с вътрешно горене. Основните отделни части, които го съставят са:

Spur Gear 12mm, 18t.svg
Тази статия за устройство все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.
Нормативен контрол
  • GND: 4133462-0
  • JSTOR: piston-engines