XML-RPC

XML-RPC е протокол за отдалечено извикване на процедура, който използва XML 22 за да кодира неговите извиквания, и HTTP – като транспортен механизъм.

Преглед

XML-RPC е опростен протокол, дефиниращ само най-употребяваните типове данни и команди и цялостното му описание се побира на две страници. Това е в пълен контраст на RPS системите, чиято документация на стандарта често заема стотици страници и изисква значителна софтуерна поддръжка за да бъде използван.

История

Първоначално XML-RPC е създаден от Дейв Уинър (Dave Winer), служител в UserLand Software, през 1998 заедно с Microsoft. След като е бил представен, стандартът еволюира в това което сега е SOAP.

Употреба

Някои хора все още предпочитат XML-RPC пред SOAP поради неговата опростеност, краткост и лесна употреба.

JSON-RPC е подобен на XML-RPC.

Типове данни

Име Примерен Tag Описание
array
<array>
 <data>
  <value><i4>1404</i4></value>
  <value><string>Something here</string></value>
  <value><i4>1</i4></value>
 </data>
</array>
Масив от стойности, storing no keys
base64
<base64>eW91IGNhbid0IHJlYWQgdGhpcyE=</base64>
Base 64-кодирани двоични данни
boolean
<boolean>1</boolean>
Boolean логическа стойност (0 or 1)
date/time
<dateTime.iso8601>19980717T14:08:55</dateTime.iso8601>
Дата и час кодирани във формат ISO 8601
double
<double>-12.53</double>
Число с плаваща запетая, double
integer
<i4>42</i4>

or

<int>42</int>
Целочислен тип, integer
string
<string>Hello world!</string>
Низ от символи. Трябва да поддържа XML кодиране.
struct
<struct>
 <member>
  <name>foo</name>
  <value><i4>1</i4></value>
 </member>
 <member>
  <name>bar</name>
  <value><i4>2</i4></value>
 </member>
</struct>
Асоциативен масив
nil
<nil/>
null стойност

Примери

Пример за XML-RPC заявка:

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>examples.getStateName</methodName>
 <params>
  <param>
    <value><i4>4</i4></value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

Пример за XML-RPC отговор:

<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
    <value><string>South Dakota</string></value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

XML-RPC отговор при грешка:

<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <fault>
  <value>
   <struct>
    <member>
     <name>faultCode</name>
     <value><int>4</int></value>
    </member>
    <member>
     <name>faultString</name>
     <value><string>Too many parameters.</string></value>
    </member>
   </struct>
  </value>
 </fault>
</methodResponse>

Външни препратки

 • XML-RPC Страница на протокола
 • Форум
 • Примери Архив на оригинала от 2010-09-14 в Wayback Machine.
 • Технически доклади
 • Цитати от CiteSeer
 • Jabber-RPC Архив на оригинала от 2006-09-25 в Wayback Machine. е XML-RPC през Jabber протокол.
 • pyJabberXMLRPC[неработеща препратка]: Лесни за употреба класове в Python за XML-RPC през Jabber.
 • XML-RPC през Apache и SSL
 • RemObjects SDK поддръжка на XML-RPC, също така на SOAP и други.
 • RealThinClient SDK: XML-RPC за Delphi/C++
 • XML-RPC в Flash ActionScript 2.0
 • XML-RPC.NET: библиотека с отворен код за .NET clients and servers
 • JSON/XML-RPC Клиент и Сървър разработки разлики между JSON-RPC и XML-RPC.
 • Redstone XML-RPC Библиотека Библиотека на Redstone с отворен код – XML-RPC за Java